Zegveld

Projectlocatie Zegveld

Zie ook de website van het Veenweide Innovatiecentrum.

 

Locatie Omschrijving
1. Perceel 7

Dynamisch waterpeil

Perceel 7 heeft een dynamisch waterpeil waarbij een streefpeil wordt gehanteerd van ±0,21m. en ±0,45m. onder
maaiveld. De meetopstelling is gesitueerd op het gedraineerde deel van dit perceel.
De onderlinge drainafstand betreft ±8m.

2. Perceel 3

Vast laag waterpeil

Perceel 3 heeft een vast laag waterpeil waarbij een streefpeil wordt gehanteerd van ±0,55m. onder maaiveld.
De meetopstelling is gesitueerd op het ongedraineerde deel van dit perceel.

3. Perceel 13

Vast hoog waterpeil

Perceel 13 heeft een vast hoog waterpeil waarbij een streefpeil wordt gehanteerd van ±0,12m. onder maaiveld.
De meetopstelling is gesitueerd op het ongedraineerde deel van dit perceel.